ZABYTKI   POWIATU   PISKIEGOBIAŁA PISKA (Bialla)
pow. piski KOŚCIÓŁ barokowy, zbudowany w latach 1756-63; trójnawowy, z wieżą frontową z 1832 r., arch. Karl Friedrich Schinkel.

DRYGAŁY (Drygallen)
KOŚCIÓŁ barokowy, zbudowany w latach 1731-32; salowy z wtopioną wieżą frontową.

JEŻE (Gehsen)
KOŚCIÓŁ poewangelicki, neogotycki, zbudowany w 1866 r., arch. Friedrich August Stüler; trójnawowy, z półkolistą absydą, i wieżyczką nad frontową częścią korpusu.

ORZYSZ (Arys)
KOŚCIÓŁ Matki Boskiej Królowej Korony Polskiej, pierwotnie gotycki, zbudowany przed 1530 r., z wieżą ok. 1650 r., odbudowany w latach 1871-72.

PISZ (Johannisburg)
KOŚCIÓŁ drewniany o konstrukcji szachulcowej, zbudowany w 1843 r., z ceglaną, potynkowaną wieżą wzniesioną w latach 1737-39; salowy, największa świątynia tej konstrukcji na Mazurach.
RATUSZ neogotycki, zbudowany ok. 1900 r. Muzeum Ziemi Piskiej.

UKTA (Alt Ukta)
KOŚCIÓŁ poewangelicki, neogotycki, zbudowany w latach 1860-64; arch. Johann Groß; ołtarz główny z 1864 r., proj. Friedrich August Stüler.

WOJNOWO (Eckertsdorf)
Dawny KLASZTOR STAROOBRZĘDOWCÓW, z elementami stylu ruskiego, zbudowany ok. 1847 r., rozbudowany po 1852 r.; na rzucie prostokąta z kaplicą od wschodu i piętrową częścią klasztorną z wieżą od zachodu.
CERKIEW drewniana, oszalowana, zbudowana w latach 1922-27, z wieżą krytą cebulastym hełmem i wieżyczką na kalenicy.
MOLENNA STAROOBRZĘDOWCÓW, neogotycka zbudowana w latach 1923-27, salowa z wieżą frontową.


 
 
 

<< zabytki województwa warmińsko-mazurskiego