ZABYTKI   POWIATU   NOWOMIEJSKIEGOBISKUPIEC
KOŚCIÓŁ pierwotnie gotycki, zbudowany w 2. poł. XIV w., przebudowany po 1575 r. i na barokowy po 1726 r., przekształcany w 2. poł. XIX w.; jednonawowy z wieżą od pn. przy prezbiterium.

BOLESZYN
KOŚCIÓŁ Św. Marcina, drewniany o konstrukcji zrębowej, zbudowany w latach 1721-22, remontowany pod koniec XIX w.; jednonawowy z wieżą frontową.
KAPLICA Św. Huberta, drewniana o konstrukcji zrębowej, z XVIII w., na rzucie kwadratu kryta dachem namiotowym.

GRODZICZNO
KOŚCIÓŁ gotycki, ceglany, zbudowany z ok. 1340 r., rozbudowany w 1739 r., restaurowany ok. 1822 r; jednonawowy z drewnianym prezbiterium konstrukcji zrębowej i z wieżą frontową.

GWIŹDZINY
DWÓR eklektyczny, z 2. poł. XIX w., remontowany w 1979 r.; parterowy, częściowo piętrowy z wieżą.

KURZĘTNIK
KOŚCIÓŁ gotycki, kamienno-ceglany, z 1. poł. XIV w., odbudowany po 1655 r., remontowany w 1784 i 1892 r. Korpus nawowy podzielony dwoma rzędami słupów; WIEŻA frontowa częściowo wtopiona.
ZAMEK biskupów chełmińskich, gotycki, z głazów narzutowych, zbudowany ok. 1340 r., wielokrotnie niszczony i odbudowywany. W ruinie od XVII w.

LIPINKI
KOŚCIÓŁ pierwotnie gotycki, zbudowany ok. poł. XIV w., przebudowany w latach 1688-92; jednonawowy z wieżą frontową.

ŁĄKORZ
KOŚCIÓŁ gotycki, kamienno-ceglany, z 1. poł. XIV w., remontowany w 1912 r.; jednonawowy z wieżą frontową.

MIKOŁAJKI
KOŚCIÓŁ barokowy, z ok. 1780 r.; jednonawowy z wieżą frontową.

NOWE MIASTO LUBAWSKIE
KOŚCIÓŁ Św. Tomasza, gotycki, ceglany, wzniesiony etapowo od 2. do 4. ćw. XIV w., przekształcony w końcu XV w.; bazylikowy, z barokową kaplicą Działyńskich od południa z 1651 r., i wtopioną wieżą frontową. We wnętrzu polichromie gotyckie z 2. poł. XIV w. i barokowe z lat 1638-42 oraz 1723-29.
MURY MIEJSKIE gotyckie, zbudowane ok. 1330-40; zachowane fragmenty murów z basztami oraz BRAMY Brodnicka i Lubawska, trzykondygnacjowe na rzucie kwadratu. W jednej z baszt Muzeum Ziemi Lubawskiej.

SKARLIN
KOŚCIÓŁ pierwotnie gotycki, kamienno-ceglany, z 2. ćw. XIV w., przebudowany w 1793 r. i ok. 1904-10; jednonawowy z barokową kaplicą przy prezbiterium od północy i wieżą frontową.

SZWARCENOWO
KOŚCIÓŁ drewniany o konstrukcji zrębowej, zbudowany w 1721 r.; halowy z wieżą frontową.

TYLICE
KOŚCIÓŁ drewniany o konstrukcji zrębowej, zbudowany w latach 1700-02; jednonawowy z wieżą frontową.


 
 
 

<< zabytki województwa warmińsko-mazurskiego