ZABYTKI   POWIATU   DZIAŁDOWSKIEGODZIAŁDOWO
RATUSZ barokowy, zbudowany w 1796 r., przekształcony w 1922 r.; parterowy, kryty łamanym dachem, z kwadratową wieżą na kalenicy.
ZABUDOWA MIEJSKA: domy o charakterze klasycystycznym, z końca XVIII i pocz. XIX w., dwu- i trzypiętrowe zachowane głównie przy Rynku i ul. Katarzyny.
ZAMEK krzyżacki-prokuratorski, gotycki, z cegły, zbudowany ok. 1340-50, rozbudowywany etapami do 1470 r., przebudowywany w XVI i XVII w., częściowo rozebrany w 1850 r. Na rzucie zbliżonym do kwadratu z dziedzińcem wewnętrznym, wieżą od zachodu i zachowanym skrzydłem mieszkalnym od pd.-wsch.

GRÓDKI
DWÓR von Boddenów, neobarokowy, zbudowany w latach 1905-08; piętrowy z mieszkalny poddaszem i ryzalitami, kryty dachem mansardowym.

KOSZELEWY
PAŁAC neogotycki w duchu architektury Karla Friedricha Schinkla, z ok. 1830 r., z wykorzystaniem murów pałacu barokowego von Haubitzów, z końca XVIII w.

LIDZBARK
KOŚCIÓŁ Św. Wojciecha, z gotycką wieżą i prezbiterium z ok. 1350 r., parą kaplic bocznych z XVII w. i korpusem przebudowanym w 1926 r.

MYŚLĘTA
PAŁAC eklektyczny, zbudowany w XIX w.; piętrowy z ryzalitem zwieńczonym neorenesansowym szczytem i trójkondygnacjową wieżą.

NARZYM
KOŚCIÓŁ gotycki kamienno-ceglany, z końca XIV w., odbudowany w końcu XV w., przekształcany w pocz. XVI w. i w 1911 r.; salowy z wieżą frontową.

PŁOŚNICA
KOŚCIÓŁ gotycki, kamienno-ceglany, zbudowany w końcu XIV w., odbudowany na pocz. XVI w., wielokrotnie przebudowywany m.in. w 1729 r.; salowy z wieżą frontową.

RUMIAN
KOŚCIÓŁ drewniany o konstrukcji zrębowej, zbudowany w latach 1714-17, remontowany w 1925 r.

SZCZUPLINY (Szuplinen) [na pn.-zach. od Uzdowa]
KOŚCIÓŁ gotycki, kamienny, zbudowany w XV w., rozbudowany w XVIII w. i w 1830 r.; salowy z wieżą frontową.

TUCZKI
PAŁAC rodziny Schilke, neorenesansowy, zbudowany w latach 1855-56; parterowy z piętrowymi ryzalitami bocznymi.

UZDOWO
KOŚCIÓŁ gotycki, kamienno-ceglany, zapewne zbudowany w poł. XV w., przekształcony w 1685 i po 1914 r.; salowy z wieżą frontową.


 
 
 

<< zabytki województwa warmińsko-mazurskiego