ZABYTKI   POWIATU   BOCHEŃSKIEGO

BOCHNIA
Miasto zostało założone w 1253 r., na podstawie przywileju Bolesława Wstydliwego. Jego dzieje i rozwój są związane od początku z miejscowymi kopalniami soli.
- Ceglany, orientowany KOŚCIÓŁ PARAFIALNY p.w. św. Mikołaja pochodzi z XV w. Został zniszczony w 1665 r., potem restaurowany. Jest to trójnawowa hala. Ściany dzielą pilastry i gzymsowania. Nawa główna jest otwarta do bocznych czterema parami arkad. W XIX-to wiecznej kaplicy N. P. Marii, położonej na zakończeniu pn. nawy bocznej, znajdują się polichromie Jana Matejki. Fasada podzielona jest na trzy części potężnymi szkarpami. Szczyt ze sterczynami dzielą ślepe arkadki w czterech poziomach. Portal do XV-to wiecznej kaplicy bł. Kingi ( na zakończeniu pd. nawy bocznej) pochodzi ze zlikwidowanego, barokowego kościoła dominikanów. Wyposażenie kościoła pochodzi głównie z XVII i XVIII w.
- Drewniana, o konstrukcji słupowej, kwadratowa DZWONNICA została przeniesiona w końcu XVIII w. z kościoła bernardynów. Nakryta jest dachem namiotowym gontowym.
- Dawny KLASZTOR dominikanów pochodzi z 1375 r. (?), był wielokrotnie przebudowywany. Jest to dwuskrzydłowy budynek z przybudówkami, z drewnianym gankiem. Istniejący tu kościół dominikanów został zburzony w 1777, po kasacie zakonu.
- Dawny KLASZTOR bernardynów został założony w 1622 r., skasowany z końcem XVIII w. Jest to prostokątny, murowany, piętrowy budynek z dwoma ryzalitami od zach.
- Murowana, prostokątna KAPLICZKA pochodzi z 1. poł. XIX w.
- Dawny ZAMEK SALINARNY został prawdopodobnie zbudowany przez Seweryna Bonera w XVI w. Gruntownie przebudowano go w XIX w.
- Dawna POCZTA pochodzi z pocz. XIX w. Jest to klasycystyczny, piętrowy budynek z dwoma skrzydłami od frontu, ujmującymi obszerny zajazd. Na osi posiada ryzalit z półpięterkiem.
- DOMY MIEJSKIE: w Rynku i na ul. Kościuszki (budynek nr 4) zbudowane zostały w XVIII i pocz. XIX w., murowane, piętrowe.
- DOMY PRZEDMIEJSKIE zostały wzniesione w 1. poł. XIX w. Są to przeważnie budynki drewniane parterowe z gankami na kolumnach.
- FIGURY PRZYDROŻNE kamienne: krzyż żelazny na kolumnie z XVII w., posąg bł. Kingi na postumencie z XVIII w., posag Matki Boskiej Wniebowziętej na postumencie z płasko rzeźbioną grupą apostołów z 1863 r.

BRZEZIE
- Murowany KOŚCIÓŁ PARAFIALNY p.w. św. Mikołaja został wzniesiony w XX w. na miejscu drewnianego XIX-to wiecznego. Wyposażenie kościoła pochodzi głównie z XVIII w.
- Kamienna FIGURA PRZYDROŻNA: posąg Matki Boskiej Niepokalanego Poczęcia. Na słupie pochodzi z 1. poł. XIX w.

BRZEŹNICA
- Drewniany o konstrukcji zrębowej KOŚCIÓŁ PARAFIALNY p.w. św. Stanisława Biskupa został zbudowany w 1632 r., a następnie przebudowany w XIX w. Wewnątrz znajdują się stropy z fasetą. Wyposażenie pochodzi gł. z XVIII i XIX w.
- Drewniana, kwadratowa DZWONNICA o konstrukcji słupowej jest nakryta dachem namiotowym łamanym.
- Murowana KAPLICA p.w. św. Stanisława bp., nakryta jest dachem z wieżyczką na sygnaturkę.

BUKOWIEC
FIGURA PRZYDROŻNA: krzyż żelazny na kamiennym słupie pochodzi z 1747 r.

CEREKIEW
Drewniany o konstrukcji zrębowej KOŚCIÓŁ PARAFIALNY p.w. św. Wawrzyńca został zbudowany w 1664 r., a następnie przebudowany w XIX w. Posiada otwarte soboty. Wewnątrz znajduje się strop z fasetą Wyposażenie jest gł. rokokowe i barokowe. Na CMENTARZU znajduje się klasycystyczny nagrobek Ignacego Baczyńskiego 1830 r. Drewniana o konstrukcji słupowej DZWONNICA jest nakryta dachem namiotowym. FIGURA PRZYDROŻNA: kamienny posąg Matki Boskiej Różańcowej na postumencie pochodzi z poł. XIX w.

CHEŁM
- Murowany, orientowany KOŚCIÓŁ PARAFIALNY p.w. św. Jana Chrzciciela pochodzi z lat 1738-49 (pierwotnie istniał tu kościół bożogrobców z Miechowa, 1161). Wnętrze jest podzielone podwójnymi pilastrami, nakryte sufitem. W zakrystii znajdują się malowidła z XVIII w., wyposażenie kościoła jest późnobarokowe i rokokowe. Na dachu kościoła znajdują się dwa krzyże bożogrobców, a na fasadzie krzyż i kartusz z datą 1749.
- Murowana, czworoboczna DZWONNICA nakryta jest dachem namiotowym.
- W ogrodzeniu kościoła znajduje się KAPLICZKA z barokowym posągiem Chrystusa.

CHOBOT
Murowana KAPLICZKA w formie czworobocznego filara pochodzi z XIX w., we wnęce znajduje się XVIII w. posąg św. Jana Nepomucena.

CHRONÓW
Drewniany o konstrukcji zrębowej KOŚCIÓŁ PARAFIALNY p.w. Św. Ducha pochodzi 1685 r., był wielokrotnie przebudowywany (wcześniejszy kościół istniał tu w 1546 r.). Kościół jest trzynawowy z wieżą włączona od zach. w korpus kościoła, z hełmem i wieżyczka na sygnaturkę z XIX w. Wyposażenie jest barokowe.

DĄBRÓWKA
Drewniane KAPLICZKI zbudowane na słup:
1. z dachem czterospadowym z posagiem św. Floriana z 1. poł. XIX w.,
2. Z daszkiem siodłowym z posagami śś. Stanisława bp., Floriana i Józefa z 1831 r.

GAWŁÓW
Poewangelicki, drewniany o konstrukcji zrębowej kościół parafialny pochodzi z ok. poł. XIX w. Od frontu posiada wieżę, a od pn. kruchtę.

GRABIE
- Murowana, półokrągła KAPLICZKA z posągiem św. Jana Nepomucena pochodzi z 1. poł. XIX w.
Murowany DWÓR został zbudowany przed 1846 r., w 1895 przebudowany. Jest to parterowy, prostokątny budynek z gankiem na kolumnach, od ogrodu posiada portyk wgłębny z dwiema kolumnami.

GROBLA
- Murowana KAPLICZKA w formie filaru czworobocznego z wnęką pochodzi z 1. poł. XIX w.
- Drewniany o konstrukcji zrębowej SPICHLERZ został wzniesiony w 1. poł. XIX w.

GRODKOWICE
- Kamienne KAPLICZKI: prostokątna z Ukrzyżowaniem i Upadkiem pod krzyżem pochodzi z 1811 r.; prostokątna, murowana z Chrystusem Frasobliwym, wzniesiona w tym samym czasie.
- Kamienna FIGURA PRZYDROŻNA: posąg Matki Boskiej Niepokalanego Poczęcia na słupie pochodzi z 1837 r.

KOBYLE
Murowana, półokrągła KAPLICZKA została wybudowana w 1. poł. XIX w., znajduje się w niej ołtarzyk z 1864 r.

KRAKUSZOWICE
Duży KURHAN z dębem rosnącym na szczycie został częściowo zniszczony po 1880 r. Na górze Grodzisko znajdują się resztki osmalonych kamieni i wałów, które wiązane są z legendą o Kraku.

KRÓLÓWKA
Drewniany, o konstrukcji zrębowej stary KOŚCIÓŁ p. w. św. Jakuba Apostoła. Został zbudowany w 1563 r. przez Zygmunta Augusta (na miejscu XV-wiecznego), a następnie rozbudowany w 1890 r. W latach 40-tych XX w. został przeniesiony na teren cmentarza. Wewnątrz zachowały się fragmenty polichromii renesansowej o motywach roślinnych. Wyposażenie pochodzi z XVI, XVII i XVIII w.

KRZYŻANOWICE
Drewniany o konstrukcji zrębowej KOŚCIÓŁ PARAFIALNY p.w. św. Joachima został przeniesiony z Bochni w 1794 r. (wcześniej istniał tu inny kościół, 1312). Zakrystia jest murowana. Wyposażenie kościoła jest barokowo-klasycystyczne. Drewniana o konstrukcji słupowej, kwadratowa DZWONNICA pochodzi z XVIII w., nakryta jest dachem namiotowym. Kamienne FIGURY PRZYDROŻNE: posąg Chrystusa Frasobliwego na słupie pochodzi z poł. XIX w.; grupa Koronacji Matki Boskiej na słupie, pochodzi z tego samego czasu.

LIPNICA GÓRNA
Krzyż żelazny na kamiennej kolumnie pochodzi z XVIII-XIX w.

LIPNICA MUROWANA
Plan jej zabudowy związany jest z położeniem przy arterii komunikacyjnej z Węgier i z kultem bł. Szymona z Lipnicy.
- Murowany KOŚCIÓŁ PARAFIALNY p.w. św. Andrzeja został ufundowany przez Kazimierza Wielkiego w 1364 r., gruntownie odrestaurowany w 1720 r. Kościół jest jednonawowy z wieżą od zach. z ostrosłupowym hełmem. Na zewnątrz budynek dzielą szkarpy. Wyposażenie jest częściowo gotyckie, częściowo rokokowe.
- Drewniany o konstrukcji zrębowej KOŚCIÓŁ CMENTARNY p.w. św. Leonarda. Został wzniesiony w końcu XV w. na miejscu poprzedniego. Jest to budynek jednonawowy otoczony otwartymi sobotami, nakryty dachami gontowymi. Wewnątrz znajduje się zniszczona polichromia, na stropach, na ścianach i parapecie chóru również wykonano roślinno-figuralne dekoracje. Wyposażenie pochodzi gł. z XVI, XVII i XVIII w.
- Murowany KOŚCIÓŁEK p.w. bł. Szymona został prawdopodobnie wzniesiony w XVII w. Jest to prostokątny budynek, przekryty stropem.
- DOMY zostały zbudowane w XVIII i 1. poł. XIX w., są one drewniane i częściowo murowane, parterowe, niektóre z podcieniami.
- Kamienna FIGURA św. Floriana na postumencie, z płaskorzeźbą Kazimierza Wielkiego pochodzi z 1837 r.

ŁAPANÓW
- Drewniany o konstrukcji zrębowej KOŚCIÓŁ PARAFIALNY p.w. św. Bartłomieja został ufundowany w 1529 r., odbudowany w 1614 i rozbudowany w XIX w. Jest to budowla trzynawowa, podzielona słupami, przekryta stropem. Wyposażenie pochodzi gł. z XVIII i XIX w.
- Drewniana o konstrukcji słupowej, kwadratowa DZWONNICA pochodzi z XIX w. przykryta jest dachem namiotowym, gontowym.

ŁAPCZYCA
Kamienny KOŚCIÓŁ PARAFIALNY p.w. Narodzenia Najświętszej Panny Marii został ufundowany przez Kazimierza Wielkiego w 1340 r., odrestaurowany w 1830, 1860 i 1900 r. Korpus przedzielony jest filarem na dwie nawy. Na zewnątrz znajdują się szkarpy. Wyposażenie gł. barokowe. Drewniana o konstrukcji słupowej, kwadratowa dzwonnica pochodzi z XVIII w., przekryta jest dachem namiotowym.

MIKLUSZOWICE
Drewniane DOMY zostały zbudowane w 1. poł. XIX w., najczęściej z gankiem podcieniowym.

NIEGOWIĆ
- Drewniany o konstrukcji zrębowej KOŚCIÓŁ PARAFIALNY p.w. N. P. Marii został zbudowany w 1771 r. Jest to kościół trzynawowy z chórem muzycznym na słupach. Wyposażenie jest gł. barokowe i rokokowe. Obok kościoła znajduje się kamienny, klasycystyczny nagrobek Kietlińskich z 1804 r.
- Kamienny PRZYDROŻNY POSĄG Matki Boskiej na słupie pochodzi z 1850 r.

NIEPOŁOMICE
Murowany, orientowany KOŚCIÓŁ PARAFIALNY p.w. Najświętszej Panny Marii i Dziesięciu Tysięcy Męczenników został wzniesiony przez Kazimierza Wielkiego w latach 1350-58, a następnie restaurowany w 1690, 1738, 1800 i 1931 r. Korpus kościoła jest prostokątny, jednonawowy. Ściany zostały podzielone pilastrami. Na zewnątrz kościoła znajdują się szkarpy. Całość przekryta jest dachami stromymi, z barokową wieżyczką na sygnaturkę. Od południa do nawy przylega kaplica grobowa Branickich, wzniesiona w 1596 r. przez Santi Gucciego. Jest ona kwadratowa, nakryta kopułą z latarnią. Wewnątrz ozdobiona rzeźbioną dekoracją roślinną i kasetonami. Znajduje się tu również nagrobek Grzegorza i Katarzyny Branickich, późnorenesansowy z piaskowca i marmuru, wykonany przez Santi Gucciego w 1596 r. Od pn. do nawy przylega kaplica św. Karola Boromeusza z 1640 r., również kwadratowa, nakryta kopułą, wewnątrz dekorowana stiukiem przez Jana Chrzciciela Falconiego. Do prezbiterium przylega od wsch. kaplica barokowa z pocz. XVIII w. W środku kościoła znajdują się malowidła ścienne z XIV w. Wyposażenie jest głównie z XVII i XVIII w.
- Murowana DZWONNICA pochodzi z 1837 r.
- W murze cmentarnym znajdują się trzy BRAMY, jedna z XVI w. (od pn.), druga przypisywana Santi Gucciemu pochodzi z 1558 r.(od zach.), ostatnia XVI-to wieczna posiada ślady sgrafitta (od wsch.).
- Murowana, parterowa PLEBANIA pochodzi z 1803 r.
- Kamienna, prostokątna KAPLICZKA z 1806 r. nakryta jest daszkiem ostrosłupowym.
- ZAMEK pochodzi z czasów Zygmunta Augusta (1550-71) został wzniesiony na miejscu wcześniejszego. Został rozbudowany w 1585, 1637. Ostatnia restauracja miała miejsce w XIX w. Zamek jest czworoboczny z kwadratowym dziedzińcem, jednopiętrowy. Wnętrza uległy dużym zmianom. W środku elewacji głównej znajduje się brama wjazdowa z portalem z 1552 r. Trzy boki dziedzińca otoczone są krużgankami arkadowymi.
- Murowany, parterowy DOM tzw. Na Kazimierzu pochodzi z XVIII w.
- Drewniany DOM w rynku pochodzi z przełomu XVIII i XIX w.
- Kamienne FIGURY PRZYDROŻNE: posąg Matki Boskiej Niepokalanego Poczęcia na postumencie pochodzi z XVIII w.; posąg św. Jana Nepomucena na postumencie pochodzi z 1. poł. XIX w.

OKULICE
- Murowany KOŚCIÓŁ PARAFIALNY p.w. Narodzenia N. Marii Panny został zbudowany w 1809 r. Jest prostokątny z wieżą od frontu. Jego wyposażenie jest gł. rokokowe.
- DZWONNICA drewniana o konstrukcji słupowej, nakryta dachem namiotowym została wzniesiona w 1837 r.

OLCHAWA
KRZYŻ żelazny na kolumnie kamiennej z herbem Pobóg pochodzi z 1652 r.

PIERZCHOWIEC
Kamienny POMNIK został wystawiony na pamiątkę urodzenia w Pierzchowcu Henryka Dąbrowskiego. Widnieją na nim rogatywka, szabla, zwój papieru, herby i napis.

POGWIZDÓW
- Drewniany o konstrukcji zrębowej KOŚCIÓŁ PARAFIALNY p.w. św. Szymona i Judy pochodzi prawdopodobnie z przełomu XV i XVI w. Stanął na miejscu wcześniejszego. Wystrój jest gotycki i barokowy.
- Drewniana, parterowa PLEBANIA pochodzi z XVIII w.

RAJBROT
- Drewniany o konstrukcji zrębowej KOŚCIÓŁ PARAFIALNY p.w. Narodzenia Najświętszej Panny Marii pochodzi z XVI w. Wzniesiony został na miejscu wcześniejszego, przebudowany w 1879 r. Otoczony jest murowanym ogrodzeniem z pięcioma kapliczkami i posągami z 1. poł. XIX w. Do kościoła od pn. przylega murowana, neogotycka KAPLICA z 1. poł. XIX w. Wystrój kościoła głównie barokowy.
- Drewniana, parterowa PLEBANIA pochodzi z XVIII w.
- Drewniany o konstrukcji zrębowej SPICHLERZ pochodzi z XVIII \ XIX w. Jest budowlą piętrową z czterospadowym dachem gontowym.
- Murowana KAPLICZKA pochodzi z 1. poł. XIX w.

RDZAWA
- Drewniany DWÓR prostokątny z gankiem na słupkach pochodzi z XVIII w. Niegdyś był własnością kanoników regularnych w Trzcianie.
- Drewniany o konstrukcji zrębowej SPICHLERZ pochodzi z 1777 r.

RZEZAWA
- Murowany KOŚCIÓŁ PARAFIALNY p.w. Św. Trójcy został wzniesiony w 1844 r. Jest budowlą na planie krzyża z wieżą pseudorenesansową od frontu. Wystrój barokowo- klasycystyczny.
- Murowana KAPLICZKA, półokrągła pochodzi z 1. poł. XIX w,.

SOBOLÓW
- Drewniany o konstrukcji zrębowej KOŚCIÓŁ PARAFIALNY p.w. Wszystkich Świętych i Matki Boskiej Różańcowej powstał przed 1594 r., następnie został przebudowany w latch 1923-33. Wyposażenie kościoła jest barokowe i rokokowe. W prezbiterium zachowały się resztki polichromii z XVIII w. Drzwi do zakrystii zostały przeniesione z zamku w Dąbrowicy.
- Drewniana o konstrukcji słupowej DZWONNICA pochodzi prawdopodobnie z XVIII w.

STANIĄTKI
= KOŚCIÓŁ I KLASZTOR benedyktynek zostały ufundowane przez Klemensa z Ruszczy.
- Kościół p.w. Najświętszej Panny Marii i św. Wojciecha jest murowany z cegły i kamienia. Został zbudowany w 2. poł. XIII w. Wczesnogotycka architektura kościoła stanowi jeden z najwcześniejszych w Polsce przykładów halowego systemu przestrzennego. Do kościoła od pn. przylega kruchta barokowa z lat 1619-49, zaś od zach. oratorium zakonne z lat 1688- 1712. Wzdłuż pd. boku kościoła znajduje się budynek klasztorny. Na przełomie XVII i XVIII w . nastąpiła przebudowa kościoła, połączono zach. część korpusu z oratorium zakonnym. Kościół nakryty jest dachami siodłowymi, z wieżyczką na sygnaturkę. W kościele, zakrystii i oratorium znajdują się rokokowe freski z 1760 r. autorstwa Andrzeja Radwańskiego, odnawiane w 1792, 1880 i 1907-8. Wyposażenie kościoła pochodzi gł. z XVIII w.
- Klasztor został zbudowany równocześnie z kościołem. Na skutek pożarów został wybudowany prawie na nowo w 1638 r. Nadbudowano go na pocz. XX w o jedno piętro. Jest to budowla czworoboczna z prostokątnym wirydarzem, z krużgankami na parterze. Elewacje od strony wirydarza i częściowo zewnętrzne są oszkarpowane. W skrzydle zachodnim na korytarzu i w celach znajdują się barokowe polichromie. Bogate wyposażenie klasztoru pochodzi gł. z XVII i XVIII w. Na pn. od kościoła znajduje się murowana, klasycystyczna DZWONNICA z końca XVIII w. Na zach. od klasztoru znajduje się OGRÓD założony ok. 1760 r. jako włoski. W ogrodzie znajduje się budynek szkolny z k. XVIII w., później gruntownie przebudowany. Klasztor wraz z ogrodem otoczony jest murem.
- Kamienny POSĄG św. Heleny na słupie pochodzi z k. XVIII w., posąg św. Benedykta z tego samego czasu, krucyfiks na postumencie ze św. Marią Magdaleną pochodzi z 1794 r.

TARNAWA
Murowany, orientowany KOŚCIÓŁ PARAFIALNY p.w. Nawiedzenia Najświetszej Panny Marii powstał na miejscu wcześniejszego w 1803 r. Od frontu do kościoła przylega kruchta, na dachu znajduje się wieżyczka na sygnaturkę. Wyposażenie jest gł. barokowe. W kościele znajduje się również część nagrobka Stanisława Lubomirskiego (zm. 1571) renesansowa, marmurowa z płaskorzeźbioną postacią leżącego zmarłego.
DZWONNICA jest murowana, w formie trzech arkad z trójkątnym szczytem.

TRZCIANA
Murowany KOŚCIÓŁ PARAFIALNY p.w. św. Małgorzaty został wzniesiony w końcu XV w. i do 1816 r. należał do kanoników regularnych, w 1857 r. został przebudowany. Wnętrze nakryte stropem.

UBRZEŻ
Drewniany, prostokątny DWÓR zbudowano w 1825 r. Posiada dwa ganeczki na słupach ze schodkami i czterospadowy dach.

UŚCIE SOLNE
Murowany KOŚCIÓŁ PARAFIALNY p.w. Nawrócenia św. Pawła został zbudowany w 1839 r., zniszczony w 1915 r., następnie odbudowany i poszerzony w 1920-25 r. Jest to budowla jednonawowa z dwukondygnacjową fasadą z wieżą. Wystrój kościoła jest rokokowy.

WIERUSZYCE
Murowany DWÓR obronny został wzniesiony w 1531 r., z czasem zamieniono go na spichlerz, popadł w ruiną już w 1910 r. Jest to budowla parterowa, na planie prawie kwadratu z okrągłą basztą w narożniku pn.- wsch. Główne wejście znajduje się od zachodu, drugie od południa, południowa część dworu została rozebrana.

WIŚNICZ NOWY
Miasteczko zostało założone w 1616 r. przez Stanisława Lubomirskiego. Budowle monumentalne wiąże się z nadwornym architektem Lubomirskiego Maciejem Trapolą.
- Murowany KOŚCIÓŁ PARAFIALNY p.w. Wniebowzięci Najświętszej Panny Marii został wzniesiony w 1620 r. Od pn. do nawy przylega przybudówka z 1. poł. XVIII w., na zewnątrz nawy znajdują się szkarpy. Fasada dwukondygnacjowa podzielona jest pilastrami. Kondygnacja górna jest zamknięta łukiem spłaszczonym, ujęta wolutami i wieżyczkami. Bogate XVII wieczne wyposażenie jest jednolite stylowo. Znajduje się w nim także obraz Jana Matejki „Wskrzeszenie Łazarza”.
- Murowana PLEBANIA została zbudowana w XVII w. Jest to budowla piętrowa, prostokątna, od pd. z ryzalitem i loggią.
= KLASZTOR i RUINY kościoła pokarmelickiego także fundacji Stanisława Lubomirskiego. Kościół p.w. św. Józefa i Zaślubin N.P. Marii powstał przed 1635 r., został rozebrany przez Niemców w 1942-44. Klasztor był w posiadaniu karmelitów do 1788 r. Gmach poklasztorny jest w formie czworoboku z dziedzińcami wewnętrznymi ,w kącie pn.-wsch. znajdują się ruiny trzynawowego kościoła. W kaplicy podziemnej znajdują się stiuki Falconiego. Całość otaczają fortyfikacje w kształcie gwiazdy ośmioramiennej.
- Drewniana KAPLICZKA z XVII-tego wieku z posągiem św. Jana Nepomucena, nakryta jest siodłowym dachem.
- Murowany RATUSZ został wzniesiony ok. 1620 r., jest to budowla piętrowa z kwadratową wieżą od zach. i schodami przy fasadzie, piętro i górna kondygnacja wieży zostały nadbudowane w XIX w.
- Pierwotny ZAMEK gotycki został wzniesiony przez Kmitów po 1500 r. W 1621 r. został rozbudowany przez Stanisława Lubomirskiego i był do 1780 r. zamieszkiwany. Od k. XIX w. był restaurowany. Jest to czteroskrzydłowa budowla z czworobocznym dziedzińcem z czterema wieżami na narożnikach i piąta pośrodku skrzydła pn., dwupiętrowa. Na zewnątrz znajdują się szkarpy. Wnętrza są na ogół w ruinie. Pozostały resztki dekoracji stiukowej i malarskiej. W kaplicy i w wieży płn.- zach. znajdują się stiuki Jana Chrzciciela Falconiego. Zamek jest otoczony fortyfikacjami w formie pięcioboku z bastionami na narożnikach.
- FIGURY PRZYDROŻNE: 1. kolumna kamienna z żelaznym krucyfiksem pochodzi z 1646 r.; 2. kolumna kamienna w typie poprzedniej, barokowa ; 3. kamienny posąg Chrystusa na kolumnie z 1840 r.; 4. drewniany słup ze św. Anną Samotrzeć i Chrystusem w dwóch kondygnacjach z 1. poł. XIX w.; 5. kamienny posąg św. Floriana z poł. XIX w.

WIŚNICZ STARY
- Murowany KOŚCIÓŁ PARAFIALNY p.w. św. Wojciecha powstał na miejscu drewnianego w 1520 r. Został restaurowany w 1906 r. Korpus kościoła jest prostokątny z niewyodrębnionym prezbiterium i wieżą od zachodu. Na zewnątrz znajdują się szkarpy, a na szczycie fasady fryzy ceglane. Wieża jest nakryta hełmem ostrosłupowym. Kaplice są dekorowane freskami z XVIII w., w ołtarzu gł. znajduje się obraz Matki Boskiej malowany przez Matejkę. Wyposażenie jest renesansowe i barokowe.
- Murowana KAPLICZKA z posągiem św. Anny Samotrzeć z XVI w.
- Drewniana KAPLICZKA z posągiem św. Jana Nepomucena z XVII w. powstała w XIX w.
- FIGURA PRZYDROŻNA: na kamiennej kolumnie żelazny krucyfiks z 1656 r.

WOLA BATORSKA
Murowana KAPLICA pochodzi z 1838 r., jest prostokątna z dwoma szczytami z posągiem św. Sebastiana z XVII w. i krucyfiksem z 1. poł. XIX.

ZABIERZÓW
Murowany KOŚCIÓŁ PARAFIALNY p.w. Opieki N. P. Marii powstał na miejscu drewnianego w 1881 r. Ołtarz główny z obrazem z 1620 r. jest rokokowy.

ZAWADA - Murowany DWÓR pochodzi z XVIII w. Jest parterowy, prostokątny z gankiem na dwóch kolumnach otoczony ogrodem.
- Kamienna KAPLICZKA na słupie pochodzi z 1840 r.

ŻEGOCINA
- Murowany KOŚCIÓŁ PARAFIALNY p.w. św. Mikołaja powstał na miejscu drewnianego w 1896 r. Wyposażenie jest gotyckie i rokokowe.
- Murowana, dwuszczytowa, prostokątna KAPLICZKA pochodzi z 1833 r.
<< zabytki województwa małopolskiego