ZABYTKI   POWIATU   RYCKIEGO

JAGODNE
- DAWNY DWÓR zbudowany w 2 poł XVIII wieku dla Cieciszowskich, zapewne dla Antoniego, kasztelana połanieckiego. W XIX i XX w. w rękach Szydłowskich. Obecnie mieszczący szkołę. Przebudowywany w latach 1830-40 oraz 1860-74, m.in. zmiana dachu mansardowego na czterospadowy, dobudowa drewnianego ganku od frontu, ryzalitu od ogrodu oraz oficyn bocznych. Uszkodzony w 1944 roku, następnie odrestaurowany. Remontowany w latach 1956-7. Zwrócony frontem na południowy-wschód. Drewniany, konstrukcji zrębowej, otynkowany. Parterowy, na planie prostokąta, pięcioosiowy. Układ wnętrz dwu- i trzytraktowy, z sienią i salonem na osi. We wnętrzach ślady kominków, wnęk na piece oraz resztki wzorzystych parkietów. W sieni przy wejściu dwie kolumny toskańskie. Od ogrodu trzyosiowy ryzalit, zwieńczony trójkątnym szczytem. Dach czterospadowy z dymnikami, kryty gontem.
- Resztki PARKU założonego w XVIII wieku, o częściowo regularnym układzie, ze szpalerami grabowymi, okazami lip i czerwonych buków. Od frontu podjazd z gazonem pośrodku, na którym resztki zegara słonecznego, na niskiej kolumnie z piaskowca, pierwotnie z datą 1973 i cyfrą Stanisława Augusta.

PODOBŁOCIE
Dawny DWOREK zbudowany w 1 poł w. XIX. Przebudowany w. XX (zmiana dachu). Drewniany, konstrukcji zrębowej, otynkowany. Parterowy, sześcioosiowy, od frontu z gankiem, o czterech słupach. Układ wnętrz dwutraktowy. Dach dwuspadowy, kryty eternitem.

TROJANÓW
PARK krajobrazowy, założony w. XVIII/XIX dla Mędrzeckich, wokół dworu wzniesionego 1868 roku dla Ordęgów, być może wg projektu architekta Bolesława Podczaszyńskiego. Od południa na osi dworu tarasowo opadające polany; od południowego-zachodu ciąg stawów. Od frontu przed dworem obmurowana fosa z mostkiem 1 poł. w. XIX, być może wykorzystująca elementy układu wcześniejszego dworu obronnego (?) Chomętowskich. W pobliżu dworu okaz kilkusetletniej lipy.

WOLA ŻYCKA
DOM MŁYNARZA Nr 18. Zbudowany w początkach w. XIX. Drewniany, konstrukcji zrębowej, oszalowany. Parterowy, na rzucie prostokąta, trzyosiowy. Układ wnętrz dwurtaktowy. Dach czterospadowy, stromy, kryty gontem i papą.

ZADYBIE STARE
DAWNY DWÓR wzniesiony w 1 poł. lub ok. poł. w. XIX, rozbudowany zapewne 2 poł. w. XIX. Wnętrza całkowicie przekształcone w 1960 roku. Obecnie mieszczący szkołę. Zwrócony frontem na pd-wsch. Murowany z cegły, tynkowany. Parterowy, z późniejszą częścią dwukondygnacjową. Część starsza prostokątna z ryzalitami na osi krótkiej, kryta dachem dwuspadowym z naczółkami.
W otoczeniu dworu resztki parku krajobrazowego, założonego 1 poł. w. XIX, z okazami starych jesionów.
<< zabytki województwa lubelskiego