ZABYTKI   POWIATU   JANOWSKIEGO

BIAŁA
W Białej znajdują się trzy kapliczki przydrożne.

BOROWNICA
W nowszej, murowanej kapliczce znajduje się rzeźba rokokowa z drugiej połowy XVIII w.

BRZEZINY
W Brzezinach znajduje się kapliczka murowana z kamienia, tynkowana, z blaszanym daszkiem namiotowym. W kapliczce umieszczono dwie rzeźby ludowe.

DZWOLA
Kościół parafialny pod wezwaniem Matki Boskiej Częstochowskiej został zbudowany w 1927 r., według projektu architekta Ignacego Kędzierskiego. Wewnątrz znajduje się rokokowa monstrancja z drugiej połowy XVIII w. W Dzwoli znajdziemy również kapliczki drewniane z XIX w.

JANÓW LUBELSKI
Janów Lubelski jest miastem powiatowym, założonym w 1640 r. przez Katarzynę z Ostrogoskich Tomaszową Zamoyską.
- Kościół i dawny klasztor dominikanów. Rzekomo pierwotnie istniała w tym miejscu drewniana kapliczka. Kościół razem z klasztorem ufundowano około 1650 r. a wzniesiono w początkach XVII w.
- Kościół parafialny pod wezwaniem św. Jana Chrzciciela jest zbudowany w stylu barokowym. Jest to budowla trójnawowa, bazylikowa, ze sklepieniami kolebkowo-krzyżowymi. Kościół posiada bogate wyposażenie liturgiczne; w tym rokokowy ołtarz główny, pochodzący z połowy XVIII w.
- Dawny klasztor zgrupowano wokół czworobocznego, nieregularnego dziedzińca. Skrzydła północno-zachodnie i północno-wschodnie są piętrowe; pozostałe parterowe z krużgankami. Krużganki i większość pomieszczeń sklepiona jest kolebkowo-krzyżowo. Całość przykryta jest dwuspadowymi, blaszanymi dachami. Klasztor posiada bogate zbiory przedmiotów liturgicznych z XVIII i XIX w.
- Kaplica pod wezwaniem Objawienia, wzniesiona została w drugiej połowie XVIII w. Jest to budowla orientowana, zbudowana na planie prostokąta z apsydą. Wewnątrz znajduje się sklepienie kolebkowe z lunetami. Kaplicę kryje dach blaszany, dwuspadowy.
- Dzwonnica-brama pochodzi z XVIII w. Dzwonnica jest dwukondygnacjowa i posiada zegar słoneczny. Budowla kryta jest blaszanym dachem namiotowym.
W Janowie Lubelskim odnajdziemy domy murowane, tynkowane z XIX w., a także zespół budynków więziennych, pochodzących z lat 1820-27. Są to budynki murowane, tynkowane o boniowanych przyziemiach. Całość założenia kryta jest dwuspadowymi dachami blaszanymi.
W Janowie Lubelskim znajdują się cztery drewniane kapliczki z rzeźbami z drugiej połowy XVIII i pierwszej połowy XIX w.

MODLIBORZYCE
- Kościół parafialny pod wezwaniem św. Stanisława biskupa. Obecny kościół, pochodzący z 1664 r., stoi na miejscu pierwotnego drewnianego. Jest to budowla orientowana, jednonawowa. We wnętrzu znajduje się bogate wyposażenie z XVIII i XIX w. Dzwonnica została zbudowana w 1775 r. Jest to budowla dwukondygnacjowa, z dachem dwuspadowym, krytym blachą.
- drewniane kapliczki z XIX w.
- Synagoga powstała w 1760 r. Jest to budowla murowana, tynkowana. Dach budowli kryty jest gontem.
- Domy z XIX w. Są to budowle drewniane o konstrukcji zrębowej, kryte gontowymi dachami naczółkowymi.

POTOK WIELKI
Kościół parafialny pod wezwaniem św. Mikołaja biskupa został wzniesiony wzniesiony w czwartej ćwierci XV w., na miejscu pierwotnego drewnianego. Budynek został spalony i odbudowany do 1904 r. Jest to budowla gotycka, o częściowo zatartych cechach stylowych. W zakrystii kościoła znajduje się kominek z XVIII w. Wyposażenie kościoła pochodzi z XVIII i XIX w.

STROJESZYN
W Strojeszynie znajduje się murowana kapliczka z XIX w. Kapliczka jest polichromowana; kryta dachem namiotowym blaszanym, zwieńczonym pazurem.

ZOFIANKA
W Zofiance znajduje się murowana kapliczka z XIX w. Kapliczka kryta jest dwuspadowym dachem namiotowym blaszanym i posiada niewielką kamienną pseudo-wieżyczkę.
<< zabytki województwa lubelskiego