ZABYTKI   POWIATU   BEŁŻYCKIEGO

BEŁŻYCE
Miasto powiatowe założone w 1417 r. przez Jana z Tarnowa wojewodę krakowskiego i jego brata Spytka na prawie magdeburskim.
- KOŚCIÓŁ PARAFIALNY p. w. Nawrócenia św. Pawła. Pierwotny kościół drewniany zamieniony ok. 1558 roku na zbór kalwiński, ok. poł. XVII w zwrócony katolikom. Obecny kościół budowany był w dwóch etapach: ok. 1654 i po 1675. Późnorenesansowy. Orientowany. Murowany i tynkowany. Jednonawowy ze sklepieniem kolebkowym i lunetami. Wyposażenie liturgiczne pochodzi z XVII i XVIII w.
- Na cmentarzu kościelnym i grzebalnym NAGROBKI z poł. XIX w.
- Dawny BUDYNEK ZAMKOWY gruntownie przebudowany w 1942 r. i adaptowany na mleczarnię. Murowany, tynkowany. Na parterze zachowały się sklepienia kolebkowe z lunetami.
- Dawny ZAJAZD z przełomu XVIII i XIX w. Murowany z kamienia i cegły. Tynkowany. Parterowy z sienią przejazdową. W niniektórych pomieszczeniach zachowały się sklepienia kolebkowe z lunetami. Całość kryta trójspadowym dachem.

CHODEL
- KOŚCIÓŁ PARAFIALNY p. w. Trójcy Świętej i Narodzenia Najświętszej Panny Marii. Pierwotny kościół z ok. 1325 r. p. w. św. Piotra. Obecny z 1541 gotycko-renesansowy. Orientowany. Murowany zcegły z detalami kamiennymi. Jednonawowy. Kościół posiada bardzo cenne wyposażenie wnętrza z XVII, XVIII i XXI w.
- RUINY KOŚCIOŁA POJEZUICKIEGO p. w. Matki Boskiej Loretańskiej. Wzniesiony pierwotnie jako kaplica drewniana w 1616 r., obecny kościół powstał 1750 r. Opuszczony przez jezuitów w 1773 r. popadł w ruinę. Późnobarokowy, murowany. Trójnawowy, bazylikowy. Położony wśród mokradeł. Nieopodal ruin kościoła ruiny ceglane zapewne kapliczki lub obelisku.

KIERZ
DWÓR z poł. XIX w., później przebudowany. Drewniany, tynkowany, parterowy z nadbudowaną częścią środkową. Kryty blaszanym dachem naczółkowym.

MATCZYN
- KOŚCIÓŁ PARAFIALNY p. w. Wniebowzięcia Najświętszej Panny Marii powstały w 1938-47 wg. proj. arch. Jerzego Siennickiego obok dawnego kościoła drewnianego. Ołtarz główny barokowy z 2. poł. XVII w. znacznie został uzupełniony XVIII-wiecznymi rzeźbami. Wyposażenie kościoła pochodzi z XVIII i XIX w.
- Dawny KOŚCIÓŁ PARAFIALNY p. w. Wniebozięcia Najświętszej Panny Marii. Pierwotny wystawiony w 1605 r. Obecny zapewne z 1730 r. fundowany przez Jana Tarłę. Orientowany, drewniany, kontrukcji zrębowej wzmocniony linicami, oszalowany. Jednonawowy z węższym prezbiterium. Wystrój wnętrza przeniesiony do nowego kościoła.
- DZWONNICA wybudowana jednocześnie z kościołem. Drewniana, konstrukcji słupowej, oszalowana. Dwukondygnacyjowa z otworami arkadowymi w górnej kondygnacji, kryta dachem namiotowym, gontowym. Dzwon z 1833 r.

NIEDRZWICA
- KOŚCIÓŁ PARAFIALNY p. w. św. Bartłomieja Apostoła. Obecny kościół z lat 1797-1801 powstał na miejscu kilku poprzednich drewnianych. Klasycystyczny. Orientowany, murowany, tynkowany. Jednonawowy. Wyposażenie liturgiczna z XVII/XVIII i XIX w.
- DZWONNICA z przełomy XVIII i XIX w. Odbudowana ok. 1918 r. Murowana, tynkowana. Dwukondygnacjowa z dachem namiotowem, łamanym, krytym blachą. Dzwonnica posiada 2 dzwony: gotycki i drugi z 1696 r.
- Dawny ZAJAZD powstały ok. poł. XIX w. Częściowo przebudowany. Murowany. Kryty blaszanym dachem dwuspadowym. W nowszej kapliczce przydrożnej obraz Matki Boskiej o charakterze ludowym oraz trzy barokowe rzeźby świętych i fragmebty barokowego ołtarza.

PALIKIJE
DWÓR wybudowany w 1906 r. na fundamentach poprzedniego z 1682 r. W części północnej zachowału się fragmenyty dawnego budynku oraz dwukondygnacjowe piwnice o ceglanych sklepieniach kolebkowych. Wokół dworu park.

RATOSZYN
KOŚCIÓŁ PARAFIALNY p. w. św. Macieja Apostoła i Katarzyny. Pierwotnie p. w. św. Katarzyny. Kościół drewniany spalony w 1737, odbudowany i konserwowany w 1747 r. Obecny kościół neogotycki z 1911-12 r. wg. proj. Józefa Dziekońskiego. Ołtarz główny i boczne późnobarokowe.
- DZWONNICA z ok. poł. XVIII w. Drewniana, konstrukcji słupowo-ramowej, oszalowana. Dwukondygnacjowa kryta gontowym dachem namiotowym, zwieńczonym pazurem.
- Dawny DWÓR z przeł. XVIII/XIX w. , później nieco przekształcony. Murowany, tynkowany. Parterowy, kryty blaszanym dachem dwuspadowym z wystawkami.

SKRZYNIEC
KAPLICZKA PRZYDROŻNA z 1 poł. XIX w. Murowana, kryta dachem namiotowym.

STRZESZKOWICE
Dawny DWÓR zapewne z XVIII/XIX w. Murowany, tynkowany.Parterowy, kryty czterospadowym dachem z lukarnami. Wokół dworu pozostości parku krajobrazowego. Dawna obora z 1 poł. XIX w. Murowana z dwuspadowym dachem.

WIERZCHOWISKA
KAPLICZKA PRZYDROŻNA z przeł. XVIII i XIX w. Barokowa. Murowana z gontowym dwuspadowym dachem. Wewnątrz rokowa rzeżba świętej.

WOJCIECHÓW
- KOŚCIÓŁ PARAFIALNY p. w. św. Teodora. Pierwotny kościół drewniany p. w. Wniebowzięcia Najświętszej Panny Marii. Obecny z 1725 r. Orientowany, drewniany, konstrukcji zrębowej na podmurowaniu, oszalowany. Wyposażenie kościoła pochodzi z XVIII w. - DZWONNICA wzniesiona a 1725 r. Drewniana, konstrukcji ramowo-słupkowej, oszalowana, kryta dachem namiotowym. Kostnica z przeł. XVIII i XIX w. Murowana. Ośmioboczna, kryta daszkiem stożkowym podbitym gontem i zwieńczonym pazurem.
- WIEŻA MIESZKALNA - tzw. wieża ariańska, wzniesiona ok. 1520-40. Murowana z kamienia z domieszką cegły. Restaurowana po 1907 r. przez arch. Jana Korzyc-Witkiewicza. Ciekawa kamieniarka późnogotycka.

WZGÓRZE
W nowszej KAPLICZCE PRZYDROŻNEJ obraz św. Anny Samotrzeć o charakterze ludowym, w typie bizantyńskim.
<< zabytki województwa lubelskiego