ZABYTKI   POWIATU   MOGILEŃSKIEGOCZARNOTUL
DWÓR o cechach klasycystycznych, zbudowany w latach 1881-82; parterowy z piętrowym ryzalitem frontowym.

GĘBICE
KOŚCIÓŁ późnogotycki, ceglany, zbudowany na pocz. XVI w., barokizowany w latach 1768-72, regotycyzowany 1862-74, proj. Friedrich August Stüler, rekonstrukcja sklepień w 1946 r.; halowy z wnętrzem krytym sklepieniami gwiaździstymi i gwiaździsto-sieciowymi, fasada z bogatym szczytem schodkowym.

GÓRKI k. Strzelna
DWÓR rodziny von Bülow, neoklasycystyczny, zbudowany w latach 1863-67; parterowy z piętrową częścią środkową, wysuniętą ryzalitowo i tarasem od ogrodu.

STRZELNO
KOŚCIÓŁ Św. Prokopa, romański, z ciosów granitowych, datowanie kontrowersyjne od 2. ćw. XII do pocz. XIII w., przekształcany w końcu XV w., po 1812, 1892 i 1925 r., restaurowany z przywróceniem romańskiego charakteru w latach 1948-52. Rotunda z kwadratowym prezbiterium, dwiema półkolistymi apsydami od pn. i z cylindryczną wieżą od zach., nadbudowaną na rzucie podkowy.

Dawny ZESPÓŁ KLASZTORNY NORBERTANEK, fundowany zapewne w 4. ćw. XII w. przez kasztelana kruszwickiego Piotra Wszeborowica:
KOŚCIÓŁ Św. Trójcy, pierwotnie romański, z ciosów granitowych, zbudowany ok. 1175-1216, częściowo przebudowany i sklepiony zapewne w 2. poł. XV w., wnętrze zbarokizowane w 1656 r., fasada i kaplice przebudowane w latach 1743-52, remontowany między 1945 a 1953. Bazylika z transeptem i prezbiterium (pierwotnie trójnawowym, ob. z kaplicami bocznymi) zamkniętym absydą; przy korpusie od południa gotycka, zbarokizowana kaplica Św. Norberta i późnobarokowa Św. Restytuta. Fasada późnobarokowa, dwuwieżowa z bogatym rzeźbiarskim szczytem. Wewnątrz cztery romańskie kolumny międzynawowe z płaskorzeźbioną dekoracją figuralną, geometryczną i roślinną oraz romański portal pn. z przedstawieniem Maiestas Domini w tympanonie.
KLASZTOR od północy, w najstarszej części gotycki, zapewne z XV w., rozbudowany w 1728 r., przebudowane w końcu XVIII w., piętrowy, na rzucie podkowy z dziedzińcem. W skrzydle pd. urządzone lapidarium.

ZABUDOWA MIEJSKA: domy o cechach klasycystycznych i eklektyczne, zbudowane w 2. poł. XIX w. i w pocz. XX, jedno- i dwupiętrowe, zachowane m.in. przy Rynku, ul. Kościelnej i Św. Ducha.


 
 
 

<< zabytki województwa kujawsko-pomorskie