Nieznana święta, 2 poł. XVIII w., fot. J. Marcinkowski.

Powrót