Łódź


Centralne Muzeum Włókiennictwa
93-034 Łódź, ul. Piotrkowska 282
tel. (0-42) 684-61-42, 684-33-55, fax 684-33-55
e-mail: mustex@muzeumwlokiennictwa.muz.pl

Muzeum Archeologiczne i Etnograficzne
91-415 Łódź, pl. Wolności 14
tel. (0-42) 632-84-40, fax 632-97-14

Muzeum Archidiecezji Łódzkiej
90-458 Łódź, ul. Ks. Skorupki 1
tel. (0-42) 637-58-44, fax 636-16-96

Muzeum Historii Miasta Łodzi
91-065 Łódź, ul. Ogrodowa 15
tel. (0-42) 654-00-33, 654-03-32, fax 654-03-23
e-mail: poznansk@poznanskipalace.muz.pl
Oddział: Muzeum Sportu i Turystyki
Oddział Muzeum Historii Miasta Łodzi
90-532 Łódź, ul. Ks. Skorupki 21
tel. (0-42) 636-83-58, 636-40-53
e-mail: sport@poznanskipalace.muz.pl

Muzeum Kinematografii
90-312 Łódź, pl. Zwycięstwa 1
tel. (0-42) 674-09-57, tel./fax 674-90-06
e-mail: muskine@mazurek.man.lodz.pl

Muzeum Oświaty Ziemi Łódzkiej
90-731 Łódź, ul. Wólczańska 23
tel. (0-42) 639-94-89

Muzeum Sztuki
90-734 Łódź, ul. Więckowskiego 36
tel. (0-42) 633-97-90, fax 632-99-41
e-mail: muzeum@msl.org.pl

Oddział: Pałac Herbsta
90-338 Łódź, ul. Przędzalniana 72
tel. (0-42) 674-96-98, fax 674-99-82
e-mail: promocja.herbst@msl.org.pl

Muzeum Książki Artystycznej "Book Art. Museum"
90-349 Łódź, ul. Tymienieckiego 24
tel. (0-42) 674-89-68, fax 676-72-88
e-mail: bookart@lodz.pdi.net

Muzeum Artystów
90-324 Łódź, ul. Tylna 14 tel. (0-42) 674-12-57, tel./fax 674-07-57

Muzeum Polskiej Wojskowej Służby Zdrowia
90-750 Łódź, ul. Żeligowskiego 7
tel. (0-42) 633-96-60 w. 2954

Muzeum Tradycji Niepodległościowych
90-706 Łódź, ul. Gdańska 13
tel. (0-42) 632-71-12, fax 636-44-04
Oddział: Radogoszcz - Muzeum Martyrologii i Walki
91-490 Łódź, ul. Zgierska 147
tel. (0-42) 655-36-66, 657-93-34

Muzeum Przyrodnicze Uniwersytetu Łódzkiego
90-011 Łódź, ul. Kilińskiego 101
tel. (0-42) 674-59-11


Powrót