MUZEUM PRZYRODNICZE KARKONOSKIEGO PARKU NARODOWEGO
W JELENIEJ GÓRZE

ul. Chałubińskiego 23, 58-570 Jelenia Góra
tel. (0-75) 755-37-26, tel./fax 755-33-48 wew. 23 lub 27

W pierwszej sali prezentujemy kolekcję pocztówek z polskich i czeskich Karkonoszy, historię utworzenia Karkonoskiego Parku Narodowego a także krótką charakterystykę innych parków narodowych w Polsce. Wraz z tablicą pamiątkową, przedstawiamy historię największej tragedii w Karkonoszach, gdzie pod lawiną w Białym Jarze, 20 marca 1968 roku, zginęło 19 turystów. Tuż obok obejrzeć można sprzęt alpinistyczny służący Górskiemu Ochotniczemu Pogotowiu Ratunkowemu do prowadzenia wysokogórskich akcji ratunkowych.

Przechodząc do kolejnej sali muzealnej podziwiać możemy panoramę Karkonoszy widzianych od strony północnej, a zaraz potem obejrzeć, dzięki dużej mapie plastycznej, całe Karkonosze z lotu ptaka. W tej sali oglądając niesamowite formy skał i piękne okazy mineralogiczne (okazałe agaty, ogromny kryształ kwarcu dymnego, ametysty, szczotki kalcytowe, moriony), możemy się przekonać o ogromnej różnorodności geologicznej Sudetów Zachodnich, a także zapoznać się z ich skomplikowaną budową i historią.

W ostatniej już sali muzealnej zapraszamy do zapoznania się z żyjącymi w Karkonoszach zwierzętami i roślinami. Spotkać tutaj można między innymi: muflona, sarnę, lisa, kunę, jeża a wśród ptaków: myszołowa, krogulca, dzięcioła czarnego, sójkę, kwiczoła, orzechówkę czy pustułkę. W gablotach zobaczycie Państwo kolekcje: szyszek, liści, nasion, owadów - opisany zbiór barwnych fotografii roślin zielnych a także przedstawione graficznie piętra roślinne Karkonoszy. Ciekawym eksponatem w tym miejscu jest wycinek z pnia cisa, który rósł około 1000 lat. W tej sali przedstawiamy również wybrane zagadnienia z dziedziny ekologii i ochrony środowiska. W 1989 roku przy Muzeum założone zostało alpinarium - ogród z roślinami Karkonoskiego Parku Narodowego, prezentujący około 90 gatunków w tym: sasankę alpejską, szarotkę norweską, miłosnę górską, podbiałek alpejski, liczydło górskie, arnikę górską, goryczkę trójliściową, ciemiężycę zieloną. Swoją działalność wystawienniczą Muzeum rozpoczęło w czerwcu 1962 roku. Celem Muzeum Przyrodniczego Karkonoskiego Parku Narodowego jest eksponowanie, a także gromadzenie i przechowywanie zbiorów przyrodniczych, historycznych, etnograficznych i archiwalnych dotyczących obszaru Karkonoszy. Wystawa stała prezentuje następujące działy:
I. Ochrona przyrody i parki narodowe w Polsce;
II. Geologia Sudetów Zachodnich;
III. Flora i fauna Karkonoszy;
IV. Alpinarium z roślinami Karkonoszy. W Muzeum prezentowane są także wystawy czasowe o charakterze ogólnoprzyrodniczym.


MUZEUM PRZYRODNICZE KARKONOSKIEGO PARKU NARODOWEGO
ul. Chałubińskiego 23, 58-570 Jelenia Góra
tel. (0-75) 755-37-26, tel./fax 755-33-48 wew. 23 lub 27
e-mail:kpn1@polbox.com

Inne strony o Muzeum

Muzeum czynne:
od wtorku do niedzieli w godzinach od 10.00 do 16.00
w poniedziałki - nieczynne


Z A P R A S Z A M Y !


 
 
 

Powrót do strony głównej kolekcji muzealnych